Công ty TNHH KỸ THUẬT MVE HÀ NỘI được thành lập từ năm 2012

Công ty hoạt động trong các lĩnh vực:

  • Thiết kế lắp đặt phòng sạch.
  • Thiết kế , bảo dưỡng hệ thống điều hòa thống gió.
  • Thiết kế, lắp đặt hệ thống nước cấp, nước thải, hệ thống cứu hỏa, hệ thống khí nén …
  • Thiết kế lắp đặt hệ thống điện động lực ( lắp đặt bảo dưỡng máy biến áp ,tủ phân phối ,tủ động lực …)
  • Thiết kế lắp đặt hệ thống điện nhẹ ( hệ thống thang máng cáp, điện chiếu sáng, điện sản xuất các tủ điện phân phối và điều khiển…)