MVE tư vấn thiết kế và lắp đặt hệ thống Sport cooling cho dự án nhà máy: Musashi auto parts vietnam co. ltd

Với yêu cầu thiết kế khắt khe, nhằm nâng hiệu suất làm việc cho người lao động, khách hàng yêu cầu lắp đặt hệ thống sport cooling được MVE tư vấn và lắp đặt trong thời gian ngắn nhằm đáp ứng yêu cầu làm việc của người lao động.

 

 

Related Projects